Latest News

Nửa đầu năm 2024, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk đã thu vượt chỉ tiêu cả trung ương và địa phương giao. Riêng thu thuế bất động sản thu được trên 700 tỷ đồng. Đây là mức thu gần bằng cả năm 2023. Theo Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm tới nay, tiền thu thuế […]

So sánh

Nhập vào từ khóa của bạn

Hotline

0947786633