B.án 1.2 ha đất tại buôn Komleo, Hòa Thắng, BMT
Cần bán

B.án gần 1,2 ha đất tại buôn Komleo, Hòa Thắng, BMT: Diện tích: 1,3 ha đã tách thành 3 sổ chỉ 12tỷ Liên hệ: Hoàng Việt https://goo.gl/maps/3r8xu4LS339Lm3vL9

12,000 m2