News Detail

Luật Đất đai 2024: 11 hành vi bị cấm và những việc được khuyến khích

Luật Đất đai 2024: 11 hành vi bị cấm và những việc được khuyến khích

Luật Đất đai 2024 nêu rõ những trường hợp được khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực đất đai, đồng thời chỉ rõ những hành vi bị cấm.

Bạn đọc Đinh Văn Chính (Nam Định) thắc mắc, Luật Đất đai 2024 quy định trường hợp nào được khuyến khích đầu tư vào đất đai, có gì mới so với luật cũ và những hành vi nào bị cấm?

Phát triển kết cấu hạ tầng để làm tăng giá trị của đất là một trong những hoạt động đầu tư vào đất đai được khuyến khích

Phát triển kết cấu hạ tầng để làm tăng giá trị của đất là một trong những hoạt động đầu tư vào đất đai được khuyến khích

Trả lời thắc mắc của độc giả, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết: So với Luật Đất đai 2013, Luật Đất đai số 31/2024/QH15 (sau đây gọi là Luật Đất đai 2024) đã bổ sung thêm nhiều trường hợp được Nhà nước khuyến khích đầu tư vào đất đai. Các trường hợp đầu tư ở Luật Đất đai 2024 được nêu cụ thể, rõ ràng hơn luật cũ.

“So với luật cũ, một số lĩnh vực mới được Luật Đất đai 2024 khuyến khích đầu tư vào đất đai như: Nâng cao hiệu quả sử dụng đất; tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp quy mô lớn; phát triển văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục, thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường; phát triển công trình ngầm”, luật sư Kiên nói.

Theo luật sư Kiên, Luật Đất đai 2024 đã nêu rõ các trường hợp khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực đất đai tại điều 8. Cụ thể:

1. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

2. Bảo vệ, cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất; xử lý đất, đất có mặt nước bị ô nhiễm, phục hồi đất bị thoái hóa.

3. Lấn biển, đưa diện tích đất trống, đồi núi trọc, đất bãi bồi ven sông, ven biển, đất có mặt nước hoang hóa vào sử dụng theo quy định của Luật này.

4. Tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp quy mô lớn.

5. Phát triển kết cấu hạ tầng để làm tăng giá trị của đất, phát triển công trình ngầm.

6. Phát triển văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục, thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường.

Về quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai, luật sư Kiên cho biết: So với Luật Đất đai 2013, Luật Đất đai 2024 có thêm một số trường hợp bị nghiêm cấm như hành vi vi phạm chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số hay phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai.

Cụ thể, các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai được Luật Đất đai 2024 quy định tại điều 11, gồm:

1. Lấn đất, chiếm đất, hủy hoại đất.

2. Vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về đất đai.

3. Vi phạm chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật về quản lý đất đai.

5. Không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin đất đai không chính xác, không đáp ứng yêu cầu về thời hạn theo quy định của pháp luật.

6. Không ngăn chặn, không xử lý hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.

7. Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất.

8. Sử dụng đất, thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

9. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

10. Cản trở, gây khó khăn đối với việc sử dụng đất, việc thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

11. Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/luat-at-ai-2024-11-hanh-vi-bi-cam-va-nhung-viec-uoc-khuyen-khich-a659021.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

So sánh

Nhập vào từ khóa của bạn

Hotline

0947786633